Language :
Follow :

Personal Data Protection Law Application Form

1.VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanımıştır. Bu haklara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak olan başvuruların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun biçimde aşağıdaki bilgilerin doldurulması ve yazılı olarak, iadeli taahhütlü mektup ile şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi, aşağıdaki bilgileri doldurmak ve kimliğini doğrulayıcı belgeleri de ek yapmak suretiyle şahsen ya da posta yolu ile “ATILGAN AKVARYUM İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.KAŞ PENİNSULA GARDENS ŞUBESİ, Selahattin Sönmez Cad. Andifli Sok. No:6 Cukurbağ Peninsula Kas / Antalya” adresine veya atilganakvaryum@hs03.kep.tr kep adresine e-posta göndererek, noter vasıtasıyla veya ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle atilganakvaryum@hs03.kep.tr adresine göndererek başvurabilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ricamızdır.

Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

2.Başvuru Sahibi Talepleri

Başvuruda bulunmak istenen maddeler için aşağıdaki tabloda Tercihiniz sütunu altında bulunan kutucuğa “X” işareti koyarak talep edilen maddelerinizi belirtebilirsiniz.

  1. Şirketinizde kişisel verilerim işleniyor mu?
  2. Şirketinizde kişisel verilerim işleniyor ise işlenme faaliyetinin amacı ve faaliyet amacına uygun işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep ediyorum.
  3. Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılıyorsa kimlerle paylaşıldığı hakkında bilgi talep ediyorum.
  4. Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek bu verilerimin seçilecek uygun bir yöntem ile (silme, yok etme, anonim hale getirilmesi) imhasını talep ediyorum.
  5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum.Talep edilen bu madde için yanlış olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz bilgi / belge ve kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı olduğunu gösteren bilgi / belge ek olarak tarafımıza iletilmelidir.
  6. Kişisel verilerimin işlenme sebepleri ortadan kalktıysa bu durumun, varsa verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini talep ediyorum.
  7. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. Talep halinde uğradığınız zararı gösteren bilgi / belge şirketimize iletilmelidir.

3.Başvuru Yapan Veri Sahibinin Bilgileri

Ad Soyad:

T.C. Kimlik No:

Telefon:

E-posta:

Adres:

Başvuru Tarihi:

İmza: