Takip et :

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ

ŞİRKET ÜNVANIATILGAN AKVARYUM İNŞ.SANAYİ TİCARET A.Ş.
KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL
ADRESİAndifli Mahallesi Selahattin Sönmez Sok. No: 6/1 A-B Blok Çukurbağyarımadası Kaş ANTALYA
MERSİS NO / VERGİ NO0101055221800028
TEL+90 242 836 25 25
FAKS-
E-POSTAinfo@kaspeninsulagardens.com

MADDE 3 - ALICI

ADI SOYADI-
T.C. KİMLİK NO-
ADRES-
FATURA BİLGİSİ-
TEL-
FAKS-
E-POSTA-

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıdaki gibidir.

REZERVASYON NO-
HİZMET / ÜRÜN ADI-
SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)-
ÖDEME ŞEKLİ-
HİZMETİN İFA TARİHİ-

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

İş bu sözleşme Andifli Mahallesi Selahattin Sönmez Sok. No: 6/1 A-B Blok Çukurbağyarımadası Kaş ANTALYA adresinde bulunan ve +90, 242, 836, 25, 25 nolu irtibat numarasına sahip KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL (Sözleşmede PENİNSULA GARDENS OTEL olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.kaspeninsulagardens.com sitesine üye olup online rezervasyon işlemini tamamlayan kişi (sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında olup. Tüketicinin üye olurken kullandığı adres, kimlik ve iletişim bilgileri esas alınır. 5-1- Sitemiz üzerinden konaklama satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez. Kısmi ödeme yapılması halinde rezervasyon iddiasında bulunulamaz ve konaklama talep edilmez. Kısmi ödeme yapan tüketicinin para iadesi 60 işgünü içinde aynı şekliyle iade edilir. Tüketici para iadesi dışında hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

5-2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

5-3- Tüketici, satın alınan konaklama hizmetine katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 90 gün önce KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL ’e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, konaklama başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL sorumluluk kabul etmediği gibi, konaklama bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

5-4- KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL 'in sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 90 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici, konaklamanın başlamasına 90 günden az bir süre kala iptal talebinde bulunur ise sözleşme bedelinin tamamını KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL 'e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL'e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL aradaki farkı tüketiciye ödemekle yükümlü değildir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen en az 30 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine 60 işgünü içinde iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Rezervasyon halinde odaların belirlenmesi KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL tarafından yapılır. Bu konuda tüketici bir hak iddiasında bulunamaz.

5-5- KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir.

5-6- KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL , işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu/Voucherı/Mailini tüketiciye sözleşmenin 8.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL sorumlu değildir.

5-7- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL 'in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

5-8- KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL 'in tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL 'e bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, KAŞ PENİNSULA GARDENS OTEL elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

5-9-İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili ANTALYA İcra Dairesi ve Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Tüketicinin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.